Slika Šifra Visina Cena
Fugure po izboru,visine su sa vencem
FV29A
FV29B
FV29C
30 cm
28 cm
25 cm
930,00 RSD
850,00 RSD
780,00 RSD